KIT-EX-REAL
KIT-M4
KIT-ADVANCE S64
KIT-ADVANCE 20M
M4TCR
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件產品已加入購物籃內
總金額 HK$ 0.00
+ 運費
總重量 0 克, 寄往:
香港
查看購物籃 >>

PARTS FOR Tamiya GT-01

OPTIONAL PARTS

#GB-04/0/LB
金屬後轉胚-0度
在庫
HK$ 104.00
#GB-04/2/LB
金屬後轉胚-2度
在庫
HK$ 104.00
#GB-04/3/LB
金屬後轉胚-3度
在庫
HK$ 104.00
#GB-24/LB
輪胎接合10mm
在庫
HK$ 65.00
#GT-02/HD
金屬萬向狗骨
缺貨
HK$ 104.00
#GT-03
金屬走珠差速
缺貨
HK$ 104.00
#GT-04/LB
前轉向胚
缺貨
HK$ 104.00
#GT-10
連杆套裝
缺貨
HK$ 117.00
#GT-11
波子轉胚軸
在庫
HK$ 78.00
#GT-12/LB
前油壓架
在庫
HK$ 143.00
#GT-13
全車軸承套裝
在庫
HK$ 132.60
#TS-GT01/V1
鈦鏍絲套裝
在庫
HK$ 335.40
#WH-07/BL
六柱車鈴套裝-黑色 - GT-01用 (1套4個)
缺貨
HK$ 97.40
#WH-07/SI
六柱車鈴套裝-銀色 - GT-01用 (1套4個)
在庫
HK$ 104.00
#WH-07/WI
六柱車鈴套裝-白色 - GT-01用 (1套4個)
缺貨
HK$ 97.40

SPARE PARTS

ACCESSORIES