KIT-ADVANCE-SFK8
KIT-M4
KIT-ADVANCE S64
KIT-FF20
KIT-ADVANCE 20M
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件產品已加入購物籃內
總金額 HK$ 0.00
+ 運費
總重量 0 克, 寄往:
香港
查看購物籃 >>

PARTS FOR Kyosho Mini-Z MR-015

OPTIONAL PARTS

#KZ-01/BU/SG
金屬摩打座-藍色
缺貨
HK$ 143.00
#KZ-01/BU/WO
金屬摩打座-藍色
在庫
HK$ 130.00
#KZ-01A/SG
SSG 摩打座碳纖維片
缺貨
HK$ 32.50
#KZ-01A/WO
摩打座碳纖維片
缺貨
HK$ 26.00
#KZ-01B/SG
SSG 摩打上碳纖
在庫
HK$ 32.50
#KZ-01B/WO
摩打座上碳纖維片
在庫
HK$ 26.00
#KZ-02/BU
金屬主油壓
缺貨
HK$ 65.00
#KZ-04/BU/WO
左右滾動系統
缺貨
HK$ 104.00
#KZ-05
64 鈦主軸
在庫
HK$ 65.00
#KZ-06/BU/SG
摩打座
在庫
HK$ 143.00
#KZ-06/V2/WO
摩打座
在庫
HK$ 130.00
#KZ-06A/SG
SSG 摩打座碳纖維片
在庫
HK$ 32.50
#KZ-06B/SG
SSG 摩打上碳纖
在庫
HK$ 32.50
#KZ-06B/WO
摩打上碳纖
在庫
HK$ 26.00
#KZ-06RL/WO
摩打下碳纖
缺貨
HK$ 26.00
#KZ-06RU/WO
摩打上碳纖
缺貨
HK$ 26.00
#KZ-07/LB
金屬外調節走珠差速
缺貨
HK$ 127.40
#KZ-07A
鈦合金主軸
在庫
HK$ 65.00
#KZ-07B
差速齒輪
在庫
HK$ 19.50
#KZ-08/0/TI
金屬轉向胚 (0度)
在庫
HK$ 104.00
#KZ-08/1/BU
金屬轉向胚 (1度)
在庫
HK$ 104.00
#KZ-08/2/SI
金屬轉向胚 (2度)
在庫
HK$ 104.00
#MR02-FP20/LB
前金屬五柱車鈴(+2.0度)
缺貨
HK$ 52.00
#MR02-FP25/LB
前金屬五柱車鈴(+2.5度)
在庫
HK$ 52.00
#RMII-001/FG
0.8mm 玻纖H板
缺貨
HK$ 52.00

SPARE PARTS

ACCESSORIES