KIT-ADVANCE 20M
KIT-FF20
KIT-EX-REAL
M4TCR
KIT-ADVANCE S
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件產品已加入購物籃內
總金額 HK$ 0.00
+ 運費
總重量 0 克, 寄往:
香港
查看購物籃 >>

機絲

40 產品
*** 免運費 ***

#4-40 x 1/2 鈦金屬圓胚機絲(1套10件)

產品型號:TS-BS4120M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 1/4 鈦金屬圓胚機絲(1套10件)

產品型號:TS-BS4140M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 3/4 鈦金屬圓胚機絲(1套10件)

產品型號:TS-BS4340M
HK$ 39.00
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 3/8 鈦金屬圓胚機絲(1套10件)

產品型號:TS-BS4380M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 5/16 鈦金屬圓胚機絲(1套10件)

產品型號:TS-BS4516M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 5/8 鈦金屬圓胚機絲(1套10件)

產品型號:TS-BS4580M
HK$ 42.90
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M2 x 3 鈦合金圓胚內六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM203M
HK$ 26.00
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M2 x 6 鈦合金圓胚內六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM206M
HK$ 26.00
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M2 x 8 鈦合金圓胚內六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM208M
HK$ 26.00
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M2.6 x 6 鈦合金圓胚內六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM2606M
HK$ 33.80
存貨狀態: 缺貨
*** 免運費 ***

M2.6 x 12 鈦合金圓胚內六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM2612M
HK$ 33.80
存貨狀態: 缺貨
*** 免運費 ***

M3 x 6 鈦合金圓胚內六角機絲 (10粒)

產品型號:TS-BSM306M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M3 x 8 鈦合金圓胚内六角機絲 (10粒)

產品型號:TS-BSM308M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M3 x 12 鈦合金圓胚内六角機絲 (10粒)

產品型號:TS-BSM312M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M3 x 14 鈦合金圓胚内六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM314M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M3 x 16 鈦合金圓胚内六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM316M
HK$ 39.00
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

M3 x 20 鈦合金圓胚内六角機絲(10粒)

產品型號:TS-BSM320M
HK$ 45.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 1/2 鈦金屬平胚機絲

產品型號:TS-FS4120M
HK$ 39.00
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 1/4 平胚機絲

產品型號:TS-FS4140M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫
*** 免運費 ***

#4-40 x 3/4 平胚機絲

產品型號:TS-FS4340M
HK$ 32.50
存貨狀態: 在庫

Page 1   2