KIT-D4RWDS/BK
KIT-MINI MG
KIT-FFEVO
KIT-XSNU
KIT-M4 PRO
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件產品已加入購物籃內
總金額 HK$ 0.00
+ 運費
總重量 0 克, 寄往:
香港
查看購物籃 >>

BDY-TO14/V4

0.7mm輕量版1/10車殼及1mm硬風翼第四版

購買: http://hk.3racing.hk/products.php?products_key=7675